انرژی های تجدید ناپذیر

سوالات رفع اشکال


1- توضیح سوخت فسیلی و چگونگی تشگیل ان
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲