اپلیکیشن

مطالب


چرا اپلیکیشن پرگاس را طراحی کردیم؟

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


متاسفانه اغلب دانش پژوهان به دلیل خستگی پس از آزمون، ناامیدی حاصل از اشتباهات خود در امتحان، عدم تسلط به مباحث جهت تحلیل کامل سوال و عدم دسترسی به اساتید مربوطه جهت رفع اشکال از بررسی سوالات آزمون غافل می شوند و آزمون عملاّ کاربرد واقعی خود را برای این ...

ادامه