تابع مشتق پذیر

سوالات رفع اشکال


1-
حسابان
دوازدهم متوسطه
۱۷:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵