تنزیه

سوالات رفع اشکال


1- چرا نمی توان صفات مربوط به نقص و کاستی را به خدا نسبت داد و برای جلوگیری از این نسبت چه می کنیم؟ 
 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۸:۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵