تورا چگونه بشناسم

سوالات رفع اشکال


1- عبارت شريفة ی « الحمد لله» بیانگر کدام دسته از صفات الهی است و نمونه ی درست این صفات کدام است؟ 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۲۰:۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳