خلاصه نویسی

مطالب


راهکارهای تقویت و افزایش حافظه

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲


 یک مطلبی رو میخونید و بعد چند وقت فراموش می کنید؟   1- حافظه کوتاه مدت با یادگیری ما از یادگیری به عنوان پله اول حافظه یاد میکنیم. یادگیری از یک عامل خارجی یا بیرونی به ما منتقل می شود. این عامل خارجی می تواند معلم، کتاب، تجربه شخصی یا هر چیز ...

ادامه