درس12

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک از حکومت های زیر، پیرو مذهب شیعه بودند ؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۱۸:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱