درپناه حق

سوالات رفع اشکال


1- کدام آیه وضعیت مقابل کسانی را تشریح می کند که همیشه نگران از دست دادن داشته هایشان هستند و حسرت چیزی را می خورند که ندارند»؟ 
 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲