دعا کردن

سوالات رفع اشکال


1- دعا کردن یعنی چه؟چه فایده ای دارد؟
پیام های آسمانی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳