ریاضی نهم فصل 2

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟                                                             
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
2- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                     
 
ریاضی
نهم متوسطه
۰۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷