ریاضی هشتم فصل4

سوالات رفع اشکال


1- ساده شده ی کسر زیر کدام است؟                                

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۳۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱