ریاضی هفتم فصل3

سوالات رفع اشکال


1- حاصل عبارت مقابل به ازای برابر است با:

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵