عجایب صنع حق تعالی

سوالات رفع اشکال


1- آخرین کلمه ی کدام گزینه، با بقیّه متفاوت است؟ 
فارسی
نهم متوسطه
۱۹:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵