علوم نهم حرکت چیست

سوالات رفع اشکال


1- خودرویی با سرعت در حرکت است. این خودرو مسیر مستقیم 216 کیلومتری را در چند ساعت طی می کند؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۶:۵۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳