علوم نهم فصل2

سوالات رفع اشکال


1- کدام ماده مولکول مشخصی ندارد؟ 
 
علوم
نهم متوسطه
۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
2- برای چند ماده ی مولکولی مدل اتمی رسم شده است. چه تعداد از این مدل ها درست می باشد.
                      
 
علوم
نهم متوسطه
۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳