فارسی نهم را فک اضافه

سوالات رفع اشکال


1- در کدام گزینه «را» فک اضافه نیست؟
 
فارسی
نهم متوسطه
۱۱:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲