مایل بودن محور قطب ها

سوالات رفع اشکال


1- مایل بودن محور قطب ها باعث چه پدیده ای می شود؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۰۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳