مسئله

سوالات رفع اشکال


1- پنج نفر در یک مهمانی یکدیگر را ملاقات کردند. غیر از دو نفر از آنها که قبلاً همدیگر را دیده بودند، بقیه‌‌ی دوستان دو به دو با هم دست دادند. کدام شکل به درستی نشان می‌ دهد که عمل دست دادن چند بار انجام شده ‌است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱