مطالعات نهم درس 2

سوالات رفع اشکال


1- مایل بودن محور قطب ها باعث چه پدیده ای می شود؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۰۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
2- شهر A روی نصف النهارW نود درجه و شهر B روی نصف النهارW پانزده درجه قرار دارند، اگر ساعت در شهر A ده صبح باشد، ساعت در شهر B، چند خواهد بود؟
 
مطالعات
نهم متوسطه
۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
3- اگر شهر A در فاصله ی سه قاچ زمانی در غرب نصف النهار مبدأ واقع شده باشد و زمان شهر B که بر روی نصف النهار 15 درجه ی شرقی واقع شده 7 صبح باشد مشخص کنید ساعت شهر A چند است؟
مطالعات
نهم متوسطه
۱۳:۵۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
4- تیم ملی کاراته ی ایران در ژاپن مسابقه دارد، آغاز مسابقه به وقت گرینویچ روز یکشنبه ساعت «23» است. اگر شهر توکیو میزبان این مسابقات در «135» درجه ی طول شرقی قرار گرفته باشد، به ترتی مردم شهر توکیو (ژاپن) و شهر تهران (ایران) در چه ساعت و روزی این مسابقه را خواهند دید؟
مطالعات
نهم متوسطه
۱۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱