مطالعات هشتم

سوالات رفع اشکال


1- مجلس در مورد کدام یک می تواند از دولت طرح سؤال نماید؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
2- کدام جمله نادرست است؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۰:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
3- کدام یک از حکومت های زیر، پیرو مذهب شیعه بودند ؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۱۸:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
4- نخستین کسی که نوجوانان را در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کند کدام است؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
5- به ترتیب مؤسسه ی بیمه ... و در اصطلاحات بیمه، «بیمه گذار» همان ... است. 
 
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۸:۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
6- چند تا از موارد زیر از ویژگی های «جزيره ی العرب» در آستانه ی ظهور اسلام است؟ 
    الف: کشاورزی محدود در شهرهایی مانند يثرب وجود داشت.
   ب: شهر مکه از ایستگاه های مهم تجاری مسیر جنوب به شمال شبه جزیره بود.
  ج: اقوام پراکنده بودند و حکومت مرکزی واحدی وجود نداشت.
  د: بیشتر مردم بت می پرستیدند، هرچند بعضاً ادیان الهی نیز وجود داشت.
   هـ: زنان جایگاهی برابر با مردان داشتند.
   و: مردم شبه جزیره از علم و دانشی قابل قبول برخوردار بودند.
ز: تعصّب قبیله ای و رواج غارت گری نیز در این دوران وجود داشت.
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۳:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
7- آیا می توان پس از فوت خير از منافع کارخانه، مدرسه ساخت؟ چرا؟ 
«خیری مدرسه ای را در روستایی در حوالی تهران ساخته است. هم چنین از منافع کارخانه ای که در تهران دارد هر سال برای دانش آموزان آن مدرسه پوشاک و لوازم تحصیل تهیه می نماید. او اداره امور این مدرسه را به اداره ی اوقاف سپرده است.»
 
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۰:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

درسنامه ها


درس : مطالعات
پایه : هشتم متوسطه
کد : 441