مطالعات هفتم درس 10

سوالات رفع اشکال


1- این ناحیه به دلیل وجود زمین های حاصل خیز برای کشاورزی مناسب است ؟
مطالعات
هفتم متوسطه
۲۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸