معنی لغات زنگ آفرینش

سوالات رفع اشکال


1- «در پوستین خلق افتادن» کنایه از چیست؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹