نظریه گراف

درسنامه ها


درسنامه 101 کلیپ نامدار ( بخش نظریه گراف)

نام درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه تحصیلی : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
رشته تحصیلی : تجربی، ریاضی
تاریخ انتشار : ۲۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷