وظایف دولت

سوالات رفع اشکال


1- مجلس در مورد کدام یک می تواند از دولت طرح سؤال نماید؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱