گپی با معلمین

مطالب


گپی با معلمین دلسوز

تاریخ انتشار : ۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲


گپی با معلمین دلسوز وطنم همه ما به افرادی نیاز داریم که نظرشان را درباره کار‌ِ ما، ابراز کنند.  اینطور است که ما کارمان را بهبود می‌دهیم. متاسفانه، گروهی از افراد هستند که تقریبا هیچ‌وقت به‌ طور منظم بازخورد از کارهایشان نمی‌‌گیرند تا که در انجام بهتر کار کمکشان کند، ...

ادامه