ریاضی هفتم


1- سوال پیدا نشد
ثبت نشده
۰۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
2- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
3- مجموع سن زهرا و خواهر کوچکترش 23 سال و اختلاف سن آنها 5 سال است سنگر زهرا چقدر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
4- قرینه عدد 5- نسبت به 2+ کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
5-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
6- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
7- انحلال پذیری پتاسیم یدید در سی سی آب، گرم می باشد. در محلول سیرشده ای از پتاسیم یدید در سی سی آب، چند گرم از این ماده وجود دارد؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
8-
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
9- کشاورزی زمین خودرا به نسبت های زیر بذر پاشی کرده است:5\17:ذرت جو:5\35 گندم:\45 اگر مساحت زمین او 15هکتار باشد مساحت زیر کشت هربذر را حساب کنید.
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
10- در دنباله‌ی روبه رو رابطه‌ی زیر برقرار است:                  
عدد سوم برابر است با اختلاف عدد دوم و اول و برای هر عدد این قاعده وجود دارد: عدد قبلی منهای عدد قبل‌تر! در این صورت حاصل جمع هزار و سیصد و نود و پنج عدد اولِ این دنباله، کدام می‌شود؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
11-  دانش آموزان یک کلاس در تیم فوتبال و دانش آموزان در تیم والیبال و بقیه عضو تیم شطرنج هستند. چه کسری از دانش آموزان در تیم شطرنج هستند؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
12- در مسابقات فوتبال اگر تیمی 7 گل زده باشد و 10 گل خورده باشد، تفاضل گل آن می‌شود  یعنی گل‌های زده منهای گل‌های خورده. در یک تورنمنت هشت تیم شرکت کرده‌اند. پس از چند بازی، تفاضل گل 7 تیم عبارت است از: ، در این صورت تفاضل گل تیم هشتم کدام است؟  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
13- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است؟                              

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
14- حاصل عبارت روبه رو کدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
15-   اختلاف دو عدد صحیح 13 است. اگر به عدد اول 7- را بیفزاییم و از دومین عدد 9 واحد کم کنیم اختلاف چقــدر خواهد شد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
16- اگر  باشد، حاصل عبارت  در کدام گزینه آمده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
17- حاصل عبارت P کدام است؟       
                                      
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
18-

در یک مزرعه 18گاو و مرغ است.. تعداد پاهای انها 46است.. چند مرغ و گاو وجود دارد؟؟؟؟؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
19-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
20-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
21-   اگر عمل  را برای دو عدد صحیح  aوb به صورت  کنیم، حاصل عبارت  (6-)*(5+) کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
22- در شکل زیر، چند مثلث دیده می‌شود؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۵۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
23-

سلام لطفا این سوال را توصیح دهید. ممنون

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
24-

روش حلش چیه؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
25- سه عدد صحیح را در نظر بگیرید، به صورتی که مجموع اولی و دومی 7- ، مجموعِ اولی و سومی 13+ و مجموع دومی و سومی 18- باشد. حالا مجموع این سه عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
26- در یک کلاس 100 نفره، 40% پسران نمره‌ی A گرفتند و 50% دختران نمره A کسب کردند. تعداد پسرانی که A گرفتند 4 تا بیشتر از تعداد دخترانی بود که A گرفتند. تعداد پسرها در‌این کلاس چند نفر است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
27- اگر هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، به کدام مبدأ، ساعت 10 صبح را با عدد 60- نمایش می دهند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
28- اگر   باشد، مقدار  در کدام گزینه آمده است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
29-   حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
30- مورچه‌ای روی محور اعداد صحیح و برروی یکی از اعداد قرار گرفته است. در دقیقه‌ی اول یک واحد به راست می‌رود در دقیقه‌ی دوم 2 واحد به چپ می‌رود. در دقیقه‌ی سوم سه واحد به راست می‌رود و... پس از گذشت 1390 دقیقه روی عدد 2011- قرار می‌گیرد. نقطه‌ی شروع حرکت او کدام گزینه بوده است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
31- حاصل عبارت روبه‌رو کدام گزینه است؟
                                          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
32- به جای x چه عددی قرار دهیم تا تساوی زیر درست باشد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
33- حاصل ضرب 3 عدد طبیعی یک رقمی‌72 و مجموع آن‌ها 14 می‌باشد. با توجه به گزینه ها بزرگ‌ترین عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
34- اگر اعداد کوچک‌تر از 4- و بزرگ‌تر از 9- را با اعداد کوچک‌تر از 5 و بزرگ‌تر از 2- جمع کنیم و حاصل را در مجموعه‌ای قرار دهیم، قرینه کوچک‌ترین عضو مجموعه کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
35- حاصل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
36- کدام گزینه صحیح است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
37-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
38- دو تاس داریم که روی وجه‌های هر کدام اعداد 1- ، 2، 3-، 4، 5- و 6 نوشته شده است. هر دو تاس را پرتاب می‌کنیم و عددهای روی آنها را با هم جمع می‌کنیم. کدام گزینه نمی‌تواند حاصل جمع به دست آمده باشد؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
39- با توجه به الگوی عددی ارائه شده‌‌ی زیر، شصتمین عدد کدام است؟
  ......و4و4و4و4و3و3و3و2و2و1
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
40- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
                                                   

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
41- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
42- می دانیم که یک چهار ضلعی، دو قطر دارد و یک پنج ضلعی، پنج قطر دارد. با استفاده از جدول نظام دارو با راهبرد الگوسازی ، تعیین کنید یک 10 ضلعی چند قطر دارد؟
           
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
43- میانگین سن پدر و مادر راحله 39 است. پدر راحله 4 سال از مادر او بزرگ‌تر است. میانگین سن راحله و سن پدرش 23 است. راحله چند سال دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
44-
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
45-

سوال 123 رو لطفا پاسخ گو باشید

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
46- طول زمین فوتبال 60 متر و عرض آن 25 متر است. می‌خواهیم با فاصله‌ی 2 متر از هر طرف زمین، سکوی تماشاگران را بنا کنیم. به‌این ترتیب مساحت مستطیل جدید چند مترمربع از مساحت زمین فوتبال بیشتر خواهد بود؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
47- با توجه به الگوی داده شده، اختلاف اولین و سومین جای خالی کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
48-

سلام من این سوال رو متوجه نمیشم لطفا روش حل شو برایم توضیح دهید ممنون

ریاضی
نهم متوسطه
۱۶:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
49-

سلام میشه در مورد روش حل این سوال توضیح بدین!؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
50-

سلام

میشه لطفاً ساده شده یک عبارت جبری رو توضیح بدید

ممنون

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
51- باقی مانده‌ی تقسیم حاصل عبارت بر 399 کدام است؟ 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
52- شخصی بر اثر بی‌احتیاطی و نبستن کمربند‌ایمنی در اتوبان تهران- قم تصادف کرد. از بدن او در هر دقیقه 20 سی سی خون رفت. پس از 7 دقیقه، خون ریزی قطع شد و با آمدن اورژانس به او خون تزریق کردند. در هر دقیقه 4/3 سی سی خون وارد بدن او می‌شد. چند دقیقه بعد، خون خارج شده جبران شده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
53- حاصل عبارت روبه رو کدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
54- یک خیاط، ماه گذشته 75/41 متر پارچه و‌ این ماه 45/47 متر پارچه خریده است. اگر برای هر مانتوی مدرسه به 142 سانتی‌متر پارچه نیاز داشته باشد، با‌ این مقدار پارچه چند مانتو می‌تواند بدوزد و چه قدر پارچه اضافه می‌آورد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
55- حاصل عبارت روبه‌رو کدام گزینه است؟
                                          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
56- دو برادر هر کدام قطعه زمینی به شکل مربع داشتند که تنها در اندازه‌‌ی مساحت با هم متفاوت بودند. آن‌ها این دو قطعه زمین را به نرخ هر متر مربعی 5 سکه فروختند و روی هر 850 سکه دریافت کردند. مساحت زمین هر کدام چند متر مربع است؟    
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
57- می خواهیم از نقطه ی A به نقطه B برویم. می توانیم از روی خطوط و فقط به سمت راست و بالا حرکت کنیم. با این شرایط چند مسیر را می توان انتخاب کرد؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
58- پنج نفر در یک مهمانی یکدیگر را ملاقات کردند. غیر از دو نفر از آنها که قبلاً همدیگر را دیده بودند، بقیه‌‌ی دوستان دو به دو با هم دست دادند. کدام شکل به درستی نشان می‌ دهد که عمل دست دادن چند بار انجام شده ‌است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
59- هنگام تولد محدثه، پدرش 30 سال داشت. اکنون مجموع سن آن‌ها 46 سال است. حاصل ضرب سن محدثه و پدرش کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
60- در دستگاه مختصات زیر، مختصات نقطه‌‌ی 1392 اُم کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
61- استاد داود خیاط 22 متر پارچه دارد. اگر 8 دست کت و شلوار بدوزد، 2 متر پارچه برایش می‌ماند. برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه مصرف کرده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
62- حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                             

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
63- حاصل عبارت‌   کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
64- حاصل عبارت‌   کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
65- عملچنین تعریف می‌شود:بنابراین حاصل کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
66- فرض کنید *‌این گونه تعریف می‌شود  ، در‌این صورت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
67- اگر هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، به کدام مبدأ، ساعت 10 صبح را با عدد 60- نمایش می دهند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
68- جواب معادله ی  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
69- اگر  آن‌گا مقدار z کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
70- 65% مجموع دو عدد صحیح 455- و %35 اختلاف آن‌ها 105 است. اختلاف عدد بزرگ‌تر با (70-) کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
71- ظرفیت سه پارچ و دو بطری برابر 16 لیتر است. اگر حجم هر پارچ دو برابر حجم یک بطری باشد، ظرفیت دو پارچ و سه بطری چند لیتر است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
72- حاصل   عبارت       به ساده‌‌ترین صورت برابراست با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۳۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
73-  اگر باشد، حاصل عبارت کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
74-   قرینه‌‌ی عدد 5+ را نسبت به قرینه‌‌ی قرینه‌‌ی 1-، p و قرینه‌‌ی p را نسبت به قرینه‌‌ی خودش، q می‌‌نـامیم. فاصله‌‌ی p و q چند واحد است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
75- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است:                                                           
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
76- کدام گزینه صحیح است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
77-

معادله رو توضیح بده

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
78-

سلام لطفا این سوال رو توضیح بدین ممنون

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
79- جواب معادله ی  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
80- فرض کنید *‌این گونه تعریف می‌شود  ، در‌این صورت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
81-   مقدار عددی عبارت به ازای و کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
82-  جواب معادله‌ی است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
83- جواب معادله ی  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
84-   قرینه‌‌ی عدد 5+ را نسبت به قرینه‌‌ی قرینه‌‌ی 1-، p و قرینه‌‌ی p را نسبت به قرینه‌‌ی خودش، q می‌‌نـامیم. فاصله‌‌ی p و q چند واحد است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
85- حاصل   عبارت  به ساده‌‌ترین صورت برابراست با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
86- حاصل کدام عبارت با بقیه متفاوت است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
87-   اختلاف دو عدد صحیح 13 است. اگر به عدد اول 7- را بیفزاییم و از دومین عدد 9 واحد کم کنیم اختلاف چقــدر خواهد شد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
88- میانگین دو عدد x و 15- با میانگین سه عدد 3x و  2x+1- و x+5 برابر است. مقدار x کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
89- با توجه به شکل زیر در می‌یابیم که . در این صورت حاصل عبارت زیر کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
90-  جمع دو عدد فرد متوالی با دو برابر عدد زوج بین آن‌ها برابر است. مجموع این دو عدد فرد کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
91- اگر   باشد، مقدار عددی عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
92- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است:                                                           
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
93-  در تساوی مقدار x کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
94- پدری در جواب‌این سؤال که پسرش چند سال دارد، گفت: اگر سن او را دو برابر کنید و 3 برابر سن 6 سال قبل او را از آن کم کنید، سن فعلی پسرم به دست می‌آید. پسر او چند سال دارد؟       
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
95- مقدار a در معادله‌ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
96- عدد 560 چند شمارنده اول متمایز دارد؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
97- ریشه‌ی معادله‌ی مقابل کدام است؟                                                           

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
98- جمله n ام   الگوهای عددی برابر   می‌باشد.  چهارجمله اول الگوی فوق برابراست با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
99-  نصف عددی به‌اضافه‌ی ثلث آن عدد به‌اضافه‌ی ربع آن عدد مساوی است با در صورتی که باشد، مقدار آن عدد مساوی است با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
100- ساده‌ شده‌ ی عبارت جبری کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
101- اگر حاصل عبارت برابر  است با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
102- اگر  باشد، حاصل عبارت مقابل کدام است؟                           

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
103- جواب معادله ی  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
104-   جواب معادله‌ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
105- حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
106- جواب معادله ی  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
107- جواب معادله ی  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
108- جواب معادله ی  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
109- در شکل زیر، فاصله مرکز دو دایره از یکدیگر چند واحد است؟  

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
110- حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
111-  در یک مثلث متساوی‌الساقین، اندازه‌ی دو ساق  و می‌باشد. مقدار x کدام است؟   
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
112- با توجه به رابطه زیر، حاصل جمع a، b و c کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
113- حاصل عبارت  برابر کدام است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
114- قرینه‌ی عدد 10- ، نسبت به 4+ چه عددی است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
115- حاصل   عبارت   به ساده‌ترین صورت برابراست با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
116- دمای هوای تبریز 10 درجه زیر صفر است و دمای هوای کرمان 30+ درجه است. هوای تبریز چقدر از میانگین هوای دو شهر تبریز , کرمان سردتر است؟ میانگین دمای دو شهر تهران و کرمان به صورت بدست می‌آید.

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
117- اگر عدد x را 50% افزایش دهیم و عدد 2x را 30% کاهش دهیم، اختلاف دو عدد جدید چه قدر است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
118- اگر  و داشته باشیم:   ،  حاصل   است؟     
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
119-   جواب معادله‌ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
120- حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
121- حاصلِ کسر زیر کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
122- جواب معادله ی  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
123- یک خیاط، ماه گذشته 75/41 متر پارچه و‌ این ماه 45/47 متر پارچه خریده است. اگر برای هر مانتوی مدرسه به 142 سانتی‌متر پارچه نیاز داشته باشد، با‌ این مقدار پارچه چند مانتو می‌تواند بدوزد و چه قدر پارچه اضافه می‌آورد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
124- شخصی بر اثر بی‌احتیاطی و نبستن کمربند‌ایمنی در اتوبان تهران- قم تصادف کرد. از بدن او در هر دقیقه 20 سی سی خون رفت. پس از 7 دقیقه، خون ریزی قطع شد و با آمدن اورژانس به او خون تزریق کردند. در هر دقیقه 4/3 سی سی خون وارد بدن او می‌شد. چند دقیقه بعد، خون خارج شده جبران شده است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
125- حاصل عبارت  برابر کدام است؟  
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
126- جواب معادله‌ی روبه رو کدام است؟                                                       
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
127- برای پر کردن یک تانکر آب، از سه شیر آب استفاده می‌کنیم. شیر اول اگر به تنهایی باز باشد، 8 ساعت طول می‌کشد تا تانکر را پر کند. شیر دوم به تنهایی در 12 ساعت و شیر سوم به تنهایی در 24 ساعت تانکر را پر می‌کند. اگر هر سه شیر هم زمان باز باشند، تانکر خالی در چند ساعت پر از آب می‌شود؟         
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
128- در شکل مقابل، متمم   چند درجه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
129- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است؟                              

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
130-  جواب معادله ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
131-   متمم زاویه‌ای، نصف همان زاویه است. این زاویه چند درجه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
132- زاویه‌ی بین عقربه‌های دقیقه شمار و ساعت شمارِ ساعت در ساعت 6:30  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
133- مقدار عبارت  به ازای 1-=m کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
134- مقدار عددی عبارت  به ازای کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
135- جواب معادله ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
136- جمله n ام الگوهای عددی زیر کدام گزینه می‌باشد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
137- اگر باشد، مقدار چند است؟               
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
138- مجموع سه عدد صحیح متوالی فرد برابر 87 است. بزرگترین عدد بین این 3 عدد کدام گزینه است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
139- اگر      باشد، حاصل عبارت کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
140- کسری مساوی  پیدا کنید که تفاضل صورت و مخرج آن عدد 44 باشد.
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
141-   با توجه به الگوی زیر میانگین تعداد دایره‌های شکل صدم و صدویکم چند است؟
                                  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
142- اگر هفت برابر عددی 5 تا بیشتر از بزرگ‌ترین عدد یک رقمی‌باشد، نصف‌این عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
143-  در شکل زیر، چهار ضلعی KLMN مربع و KLP مثلث متساوی الاضلاع است. نقطه‌ای را که قطر،ضلعِ از مثلث را قطع کرده ‌است. با Q نمایش داده‌ایم.اندازه‌یکدام است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
144- در متوازی الاضلاع زیر،   چند درجه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
145- اگر یک پرتو نوری از نقطه‌ی s  تابیده شود به طوری که پس از برخورد و انعکاس با آینه در نقطه‌ی P  به نقطه‌ی T  برسد و PT  عمود بر RS  باشد، با توجه به شکل x  برابر می‌شود با:

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
146- دو خطموازی اند. روی سه نقطه‌ی A و B و Cو روی دو نقطه‌ی MوN  را در نظر می‌گیریم. با این نقاط چند مثلث می‌توان نام برد؟

 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
147- مثلث ABC  متساوی الساقین و زوایای ABM  و MCB  با هم برابرند. اگر  باشد، آن‌گاه اندازه‌ی زاویه‌ی BMC  چه قدر است؟ 

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
148- قرینه عکس عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
149- مقدار عددی عبارت‌ زیر به ازای مقادیر مشخص شده برابر کدام است؟                                                                            
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
150- در کف یک انبار، موشی که در نقطه‌ی A قرار دارد می‌خواهد با طی کوتاه‌ترین مسیر به فندقی که در نقطه‌ی B قرار دارد، برسد و باید مواظب باشد که در چاله‌ای به شکل مثلث متساوی‌الاضلاع نیفتد. اگر خط گذرنده از دو نقطه‌ی A و B محور تقارن مثلث باشد، کوتاه‌ترین مسیر کدام است؟   

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
151- در شکل روبه‌رو  است. اندازه  چند درجه است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
152-  عددی طبیعی است، حاصل عبارت زیر همواره کدام است؟                                                 

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
153- در هر کدام از مزرعه‌های خانواده‌های قدیانی و قلیخانی، 9 حیوان وجود دارد. مزرعه‌ی قدیانی 3 مرغ بیشتر از مزرعه‌ی قلیخانی دارد ولی یک سگ کم‌تر دارد. تعداد گوسفندهای مزرعه قلیخانی 2 برابر تعداد گوسفندهای مزرعه قدیانی است، ولی تعداد مرغ‌های آن با تعداد سگ‌های مزرعه قدیانی برابر است. در مزرعه قدیانی چند مرغ وجود دارد؟  
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
154- اگر اندازه‌های سه زاویه‌ی مثلثی  باشد، کوچک‌ترین زاویه‌ی‌این مثلث چند درجه است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
155- جواب معادله  کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
156- اگر  و داشته باشیم:   ،  حاصل   است؟     
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
157- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
                                                    
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
158- اگر x یک بردار و  عددی حقیقی باشد، کدام یک از جملات زیر درست است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
159- چند عدد سه رقمی به شکل وجود دارد که بر 11 بخش‌پذیر باشد ؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
160- دانش آموزی  سکه‌ی بیست و پنج تومانی و برادرش سکه‌ی بیست و پنج تومانی  دارد. تفاضل پول آن‌ها برابر با چند سکه ی 10 تومانی است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
161-  در یک شرکت، حسابداری را به مدت 1 سال استخدام می‌کنند و قرار می‌گذارند که مبلغ 480000 تومــان و یک پلاک طلا در این مدت به او پرداخت کنند. حسابدار 7 ماه بیش‌تر کار نمی‌کند و 255000 تومــان و یــک پلاک طلا دریافت می‌کند. قیمت پلاک طلا چند تومان بوده است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
162- حاصل کسر  برابر است با: 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
163- ، و  نشان دهنده‌ی سه رقم متفاوت هستند، حاصل ضرب مربع و مثلث کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
164- عدد داراي mرقم است و عدد داراي n رقم. در اين صورت  m+n كدام است؟  
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
165-   اگر پاره‌ خطی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم ...... پاره‌ خط به‌ وجود می‌آید.
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
166- جواب معادله ی  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
167- جواب معادله ی  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
168- اگر  باشد، مقدار کدام است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
169-  
20- کدام یک از اعداد زیر سه شمارنده اول دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
170-   یک زاویه‌ی 16 درجه را زیر ذره‌بینی که همه‌چیز را دوبرابر می‌کند، قرار داده‌ایم.زاویه‌ای که دیده می‌شود، چند درجه است؟ 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
171-  مکمل زاویه‌ ای،80 درجه از آن بزرگ‌تر است. در این صورت متمم آن زاویه کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۴۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
172- اگر  x و y، دو عدد طبیعی باشند، حاصل برابر است با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
173-   کدام یک از اعداد زیر مرکب است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
174- نقطه‌ی A از نقطه‌ی B ، 4/5 واحد و از نقطه‌ی C، 1/5 واحد فاصله دارد. نقطه‌ی A کجاست؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
175- در شکل زیر دو مثلث ABC و MNP  همنهشت هستند و BC=NP. اندازه‌ی زاویه‌ی NEC  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
176- حاصل  کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
177- در شکل زیر، نقطه‌ی y  وسط AB  و C  وسط Ay  و x  وسط CA  است. کدام یک از تساوی‌های زیر درست است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
178- در حاصل‌ضرب کوچک‌ترین مقدار n چند باشد تا حاصل‌ضرب به 6 تا صفر ختم شود؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
179-

توضیح در باره ی فصل ۵ ریاضی 

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۵۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
180-  درشکل روبه‌رو OC بر OA عمود است، OB نیمساز نیمساز است.چقدر است؟
 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
181- چند عدد طبیعی مانند n وجود دارد به طوری که بزرگ‌ترین مقسوم علیه آن 15 برابر کوچک‌ترین مقسوم علیه آن باشبد؟
(کوچک ترین و بزرگ‌ترین مقسوم علیه نمی‌تواند 1وn باشد)
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
182- عدد چند شمارنده‌ی اول دارد؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
183- بزرگترین عدد چهار رقمی را بیابید که اگر بر8 ، 9و12تقسیم شود 4واحد باقی مانده بیاورد. اگر نام این عدد را A بنامیم حاصل  چه مقداری خواهد بود؟ (منظور از این علامت[ ] محاسبه ک. م. م می باشد) 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
184- چه تعداد از اعداد زیر اول هستند؟
91 ، 81 ، 71 ، 61 ، 51 ، 41 ،31
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
185- چند عدد اول دو رقمی داریم که بر 31 بخش‌پذیر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
186- در حاصل‌ضرب کوچک‌ترین مقدار n چند باشد تا حاصل‌ضرب به 6 تا صفر ختم شود؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
187- اختلاف تعداد شمارنده‌های اول عدد 52 از تعداد شمارنده‌های اول عدد 34 کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
188- در جدول زیر مجموع اعداد سطر و ستون و قطر برابر است. «a» کدام است؟            

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
189- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است.                                                                       
 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
190- حاصل عبارت برابر است با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
191- عدد 3000000 حداقل بر چند عدد اول متمایز بخش پذیر است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
192-   با سیصد مکعب کوچک هم‌اندازه به ابعاد 1×1×1 بزرگ‌ترین مکعب ممکن را می‌سازیم. چند مکعب اضافه می‌آید؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
193- بردارهای  و  مفروض‌اند. مختصات بردار  در رابطه کدام است؟   
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
194- مقدار n را برابر چه مقداری می‌تواند باشد که بردار موازی محور طول‌ها باشد؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
195- مکعبی چوبی به ابعاد  را با به هم چسباندن 125 مکعب کوچک یک واحدی درست کرده‌ایم. از این مکعب طوری عکس می‌گیریم که بیشترین تعداد مکعب‌های واحد دیده شوند، چند مکعب واحد در عکس دیده می‌شود؟ 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
196- میانگین چند عدد، 4 است، میانگین چند عدد دیگر که تعدادشان دو برابر اعداد قبلی است، 10 می‌باشد. اگر اعداد هر دو گروه با با هم نظر بگیریم، میانگین حاصل کدام خواهد شد؟  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
197-   یک لوله خمیر دندان به شکل استوانه با طول و قطر مـی ‌باشـد. اگـر قطـر دهانـه ‌ی قوطی خمیر دندان باشد، طول تمام خمیردندانی که از لوله بیرون می ‌آید چه ‌قدر است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
198- جذر تقریبی  تا یک رقم اعشار کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
199- با توجه به رابطه زیر، حاصل جمع a، b و c کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۵۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
200-   شکل زیر از 3 مکعب مساوی درست شده‌است. اگر ضلع مکعب‌ها 2 سانتی‌متر باشد، مساحت کل شکل چقدر می‌باشد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
201- نمودار روبه رو، وزن هر یک توپ تنیس (با وزن خود جعبه)را بر حسب تعداد توپ‌های درون آن نشان می‌دهد.
وزن هر توپ تنیس چند گرم است؟
     
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
202-  نمودارهای زیر نمودار «مسافت- زمان »سه اتومبیل را نشان می دهد. کدام اتومبیل سرعت کمتری  دارد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
203- مساحت کل شکل زیر برابر است با:

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
204- وزن یک لیتر آب تقریباً 1000 گرم است. وزن آب منبعی به شکل مکعب مستطیل و به ابعاد 5، 6 و 7 متر چند کیلوگرم است؟ 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
205- ابعاد جعبه‌ای 15×12×10 می‌باشد اگر مکعب‌هایی به ابعاد 2 را بخواهیم در این جعبه بچینــیم حــداکثر چنــد مکعب، می‌توان در جعبه جای داد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
206- جمله n ام الگوهای عددی زیر کدام گزینه می‌باشد؟
...
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
207- حاصل جمع تمامی اعداد چهار رقمی موجود با ارقام 1، 2، 3 و 4 کدام است؟ (با ارقام متفاوت) 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
208- حاصل عبارت زیر به صورت یک عدد توان‌دار برابر کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
209- باقی مانده‌ی عددبر 5 برابر است با:  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
210- اگر  باشد، مقدار  برابر است با:  
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۷:۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
211- عدد !50 چند صفر در سمت راست خود دارد؟          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
212- عدد !50 چند صفر در سمت راست خود دارد؟          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
213- حاصل عبارت زیر به صورت یک عدد توان‌دار برابر کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۳ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
214- مختصات قرینه نقطه  را نسبت به محور yها کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
215- اگر   یک عدد اول و    یک عدد صحیح مثبت باشد که در رابطه‌ی  صدق کند،   برابر است با:
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۴:۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
216- اگر   یک عدد اول و    یک عدد صحیح مثبت باشد که در رابطه‌ی  صدق کند،   برابر است با:
ثبت نشده
۰۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵