آزمون های آنلاین دوم دبیرستان

پایه
درس
نوع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111411
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
جامع

هندسه 1 و 2

کد: 97090110
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

حسابان

کد: 97090105
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام سوم هندسه1 دوم

کد: 97082502
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون شماره1 هندسه دوم دبیرستان

کد: 97071403
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
برگزیده

آزمون شماره2 هندسه دوم دبیرستان

کد: 97061145
دوم دبیرستان

هندسه

نوع آزمون
برگزیده

تمرینی ریاضی

کد: 980204
دوم دبیرستان

ریاضی

نوع آزمون
جامع

سراسری 95 تجربی

کد: 3698
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 انسانی

کد: 3349
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 انسانی

کد: 3058
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 ریاضی

کد: 1224
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 تجربی

کد: 1146
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 94 تجربی

کد: 916
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 95 - ریاضی

کد: 418
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری

سراسری 96 ریاضی

کد: 242
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ریاضی

نوع آزمون
کنکور سراسری