آزمون های آنلاین فیزیک

پایه
درس
نوع

جمع بندی سه پایه

کد: 19021110952
پیش دانشگاهی

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111410
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111409
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

فیزیک 2 و فیزیک 3(فصل 1)

کد: 97090107
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک 2 و فیزیک 3(فصل 1)

کد: 97090106
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک سال دوم

کد: 97081606
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
جامع

فصل 5 و 6

کد: 97080407
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل سوم وچهارم

کد: 97071902
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول و دوم- دوم دبیرستان

کد: 97071404
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 17

کد: 97070041
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آزمون 16

کد: 97070040
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97070034
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97070033
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070032
یازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97061050
دهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
جامع

فیزیک اتمی

کد: 44124502
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

فیزیک اتمی (فصل 4 تجربی، فصل 5 ریاضی)

کد: 44124501
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

دوم و سوم

کد: 44121111
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

فیزیک هسته ای

کد: 44120602
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

فیزیک هسته ای

کد: 44120601
دوازدهم متوسطه

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی