آزمون های آنلاین ادبیات و زبان فارسی

پایه
درس
نوع

ادبیات فارسی

کد: 19021110846
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمادگی برای آزمون جامع دوم

کد: 97111404
دوم دبیرستان, سوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

فصل 6 و 7 (سال دوم) و فصل 4 تا 6 (پیش دانشگاهی)

کد: 97081602
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم عمومی

کد: 97080401
دوم دبیرستان, پیش دانشگاهی

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

6 درس اول - دوم دبیرستان

کد: 97071904
دوم دبیرستان

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام اول- ادبیات فارسی

کد: 97070604
دوم دبیرستان

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 20

کد: 97061061
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061060
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97061059
یازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 20

کد: 97061057
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 19

کد: 97061056
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97061042
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
جامع

آزمون 8

کد: 97061024
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 7

کد: 97061023
دهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

25 سوال از درس 1 تا 9 ادبیات 12 ام

کد: 88121009
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس هفتم در حقیقت عشق

کد: 88120701
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس ششم نی نامه

کد: 88120601
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس پنجم دماوندیه

کد: 88120501
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس سوم ادبیات فارسی

کد: 88120301
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی یک درس دو

کد: 88120201
دوازدهم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون
طبقه بندی شده