آزمون های آنلاین

پایه
درس
نوع

ریاضی 71

کد: 107
هفتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی یازدهم

کد: 106
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی یازدهم

کد: 105
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی دهم

کد: 104
یازدهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل تشابه

کد: 103
دهم متوسطه

هندسه

نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 دهم

کد: 102
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

مجموعه ها

کد: 101
دهم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ازمون جامع ماه اول

کد: 100
دهم متوسطه

زیست شناسی

نوع آزمون
جامع

ریاضی72

کد: 72
هفتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

ریاضی72

کد: 71
هفتم متوسطه

ریاضی

نوع آزمون
موضوعی

avval va dovvome tajrobi

کد: 13
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

avval va dovvome tajrobi

کد: 12
دوم دبیرستان

فیزیک

نوع آزمون
موضوعی

عربی یازدهم

کد: 11
یازدهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده

عربی دهم ثلاثی مزید

کد: 10
دهم متوسطه

عربی

نوع آزمون
طبقه بندی شده