آزمون آنلاین فصل 2(ص 49 تا 60)

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 11110201

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۱۴آزمون های پیشنهادی

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 2722
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک یازدهم

کد: 11070
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون7(گام پنجم)جامع ریاضی یازدهم

کد: 9126
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 2613
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده