آزمون آنلاین آمار و احتمال - تألیفی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 1733

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آمار و احتمال

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
7
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۱۱-۲۶آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 2017
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 درس 6

کد: 88110601
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال یازدهم

کد: 11148
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس5 تمرینی2

کد: 66110502
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده