آزمون آنلاین معادلات گنگ و گویا

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111053

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : معادلات گویا و معادلات رادیکالی

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
25,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۵-۱۰آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 1848
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک یازدهم

کد: 11072
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی یازدهم

کد: 11116
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10017
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی