آزمون آنلاین فیزیک1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111084

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : حرکت بر خط راست

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
6
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۶-۱۳آزمون های پیشنهادی

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111267
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111314
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 33120000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گراف و مدلسازی

کد: 19021112038
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده