آزمون آنلاین ادبیات12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111113

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : شکر نعمت

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی
تعداد سوال
5
زمان پاسخ دهی
5 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۰۷آزمون های پیشنهادی

حرکت شناسی

کد: 19021111157
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ریاضی 12 1

کد: 50000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111247
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111414
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع