آزمون آنلاین فصل اول دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111123

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : همانندسازی دنا, نوکلئیک اسیدها, پروتئین ها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۲۰آزمون های پیشنهادی

جامع ادبیات 3پایه

کد: 88129995
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
جامع

شیمی 12 فصل 3

کد: 19021112734
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120221
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

جامع زیست 3 پایه

کد: 22129990
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جامع