آزمون آنلاین فصل اول دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111123

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : همانندسازی دنا, نوکلئیک اسیدها, پروتئین ها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۲۰آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111348
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تابع - تلفیقی

کد: 19021111244
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حرکت شناسی

کد: 19021111157
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120211
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع