آزمون آنلاین فصل اول دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111123

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : همانندسازی دنا, نوکلئیک اسیدها, پروتئین ها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
25 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۲۰آزمون های پیشنهادی

فیزیک

کد: 44120203
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

گفتار یک زیست دوازدهم

کد: 19021111124
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
موضوعی

نوسان ـ موج

کد: 44120302
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120106
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده