آزمون آنلاین گفتار یک فصل دوم پایه دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111152

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : رونویسی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۳۰آزمون های پیشنهادی

درس پنجم دماوندیه

کد: 88120501
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حرکت دایره ای

کد: 44120207
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111901
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

Gh

کد: 19021111127
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده