آزمون آنلاین حرکت شناسی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111157

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : حرکت بر خط راست, حرکت با شتاب ثابت

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
17
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۰۶آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111245
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111286
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل اول دوازدهم

کد: 19021111123
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120219
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع