آزمون آنلاین 11grade

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111170

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : Vocabulary

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۱۵آزمون های پیشنهادی

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 2916
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تألیفی

کد: 1433
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 1527
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فصل 1 (ص 1 تا 14)

کد: 11110101
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده