آزمون آنلاین 12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111173

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : Vocabulary

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۲۱آزمون های پیشنهادی

تمرینی 2 فصل 1

کد: 21120102
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111352
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

احتمال - تلفیقی

کد: 19021111344
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111335
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده