آزمون آنلاین ادبیات (طوطی و بقال)

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111175

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : واژه, طوطی و و بقّال, دستور زبان فارسی, املاء, قرابت معنایی, آرایه های ادبی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی
تعداد سوال
27
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۲۲آزمون های پیشنهادی

قدرمطلق

کد: 30008
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع فصل4

کد: 44100409
دهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آمار و احتمال - کنکوری

کد: 267
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - کنکوری

کد: 2856
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده