آزمون آنلاین ادبیات (دماوندیه)

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111176

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : واژه, دماوندیه, املاء, آرایه های ادبی, قرابت معنایی, تاریخ ادبیات

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی
تعداد سوال
32
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۲۳آزمون های پیشنهادی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120203
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

25

کد: 19021111114
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی

12298

کد: 12298
یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

ریاضی12 2

کد: 50001
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی