آزمون آنلاین Grammar 12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111196

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Grammar

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۱آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111361
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تابع - تلفیقی

کد: 19021111233
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111255
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120211
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع