آزمون آنلاین Vocab12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111197

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : Vocabulary

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
4
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۱آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021112521
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

فیزیک3فصل2

کد: 19021111190
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111285
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112016
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده