آزمون آنلاین Vocab12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111197

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : Vocabulary

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
4
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۱آزمون های پیشنهادی

نوسان ـ موج

کد: 44120305
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

ریاضی (فصل اول)

کد: 33120000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی نمایشگاه

کد: 980803
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آزمون جمع بندی

کد: 10022
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی