آزمون آنلاین Vocab12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111197

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : Vocabulary

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
4
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۱آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111408
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تابع - تلفیقی

کد: 19021111226
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع فصل اول و دوم - دوازدهم

کد: 22120013
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 19021111251
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده