آزمون آنلاین Vocab12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111198

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : Vocabulary

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۱آزمون های پیشنهادی

بر همکنش موجها

کد: 44120404
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111349
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

گفتار یک فصل دوم پایه دوازدهم

کد: 19021111152
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب