آزمون آنلاین زیست11 آذر

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111200

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۲آزمون های پیشنهادی

گام ششم، آزمون 7

کد: 9143
یازدهم متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست یازدهم

کد: 11095
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2750
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 955
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده