آزمون آنلاین زیست 11 فصل 3

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111204

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : استخوان و اسکلت, ماهیچه و حرکت

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
9
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۲آزمون های پیشنهادی

هندسه - تألیفی

کد: 3721
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تألیفی

کد: 2168
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 316
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 2300
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
جامع