آزمون آنلاین سبک شناسی دوازدهم درس چهارم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111206

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
16
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۵آزمون های پیشنهادی

تابع

کد: 51098
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111327
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد - تلفیقی

کد: 19021111272
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111308
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده