آزمون آنلاین اغازگری تنها

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111208

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : قرابت معنایی, آغازگری تنها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
8
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۵آزمون های پیشنهادی

علوم و فنون ادبی فصل اول

کد: 11711
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 1608
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تمرینی 4 فیزیک 11 فصل 3(ص85تا99)

کد: 44110304
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تألیفی

کد: 2706
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع