آزمون آنلاین نی نامه 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111210

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : قرابت معنایی, نی نامه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
14
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111412
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111333
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111335
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111297
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده