آزمون آنلاین نی نامه 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111210

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : قرابت معنایی, نی نامه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
14
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111353
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111300
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10025
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111346
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع